loading...

نیوزسل

آیا لمینت بدون برش امکان پذیر است؟خیر، اگرچه سیستم های جدید لمینت نیازی به تیز کردن زیادی ندارند، اما برای جبران ضخامت پوسته لمینت و بیرون نیامدن سطح دندان، حداقل تیز کردن در سطح خارجی دندان که حدود ن


آیا لمینت بدون برش امکان پذیر است؟

خیر، اگرچه سیستم های جدید لمینت نیازی به تیز کردن زیادی ندارند، اما برای جبران ضخامت پوسته لمینت و بیرون نیامدن سطح دندان، حداقل تیز کردن در سطح خارجی دندان که حدود نیم میلی متر است، لازم است.

البته این تراش کاملا در سطح مینای دندان قرار دارد و لزوماً آسیبی به دندان وارد نمی کند، لمینت پوسته نازکی است که مانند عدسی به سطح خارجی دندان چسبیده است اما روکش آن روی دندان را می پوشاند. در لمینت، تراش دندان نیم تا یک میلی متر است، اما تیز کردن روکش دو تا دو و نیم میلی متر است. اگر دیواره های دندان ضعیف و شکننده است یا دندان کبودی بزرگ و شکستگی زیاد دارد یا عصب آن برداشته شده است بهتر است از روکش استفاده شود در غیر این صورت از لمینت استفاده می شود.

اما واقعاً چند دندان برای تراشیدن روکش های چینی نیاز دارید؟

باید بدانید که سیستم های لمینت متفاوتی وجود دارد و نسل جدید لمینت ها که به آن لمینت ها